SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Środa, 22 stycznia 2020 r.

Rekrutacja 2019/2020

 


Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego (3 - 5 lat), Oddziału Przedszkolnego kl. "0" i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Krynicznie od 25 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.
Wniosek o przyjęcie do klasy I składają rodzice/opiekunowie spoza obwodu szkoły, a zgłoszenie rodzice/opiekunowie zamieszkali w obwodzie szkoły. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna.

Druki zgłoszenia/wnioski oraz oświadczenia są do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce rodzice/rekrutacja.

 


Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2019/2020
Harmonogram, wniosek, oświadczenia w załącznikach.

UWAGA!
Oświadczenie należy dołączyć do wniosków.
Załączniki: