SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

poniedziałek, 13 październik 2014 00:33

Uroczyste Nadanie Imienia Świętej Jadwigi Śląskiej

Sobota 11 października 2014 r. była wyjątkowym dniem dla społeczności naszej szkoły. W tym dniu miało miejsce uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznemu.
Naszą patronką została Święta Jadwiga Śląska.

Uroczystość nadania imienia naszej szkole rozpoczęła się mszą św. w Kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krynicznie.
 Podczas liturgii mszy świętej, której przewodniczył prowincjał franciszkanów o. Alan Brzyski, został poświęcony sztandar naszej szkoły.
 W homilii, ks. Jerzy Olszówka, salwatorianin, kustosz sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy, przybliżając postać księżnej Jadwigi podkreślił, że „Św. Jadwiga była pięknym człowiekiem, a pięknego człowieka warto naśladować”.
 Po mszy, uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkoły. Na czele orszaku szła św. Jadwiga wraz ze swoimi służkami, poczet sztandarowy, w skład którego weszli przedstawiciele Rady Rodziców. Pochodowi towarzyszyły dźwięki parafialnej orkiestry dętej.
 Przy budynku szkolnym nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy.
 Druga część oficjalnej uroczystości, prowadzona przez dyrekcję szkoły p.  Iwonę Wojtaś oraz p. Ireneusza Osenkowskiego, miała miejsce w specjalnie na tę okoliczność udekorowanej sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło powitanie przybyłych gości.
 Następnie pan wójt Jakub Bronowicki przedstawił uchwałę Rady Gminy o nadaniu Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznemu imienia Św. Jadwigi Śląskiej, a dyrektor I. Osenkowski uzasadnił wybór patronki naszej szkoły.
 Podsumowując swoją wypowiedź dyrektor stwierdził,  iż patronka św. Jadwiga Śląska to najwłaściwszy wzór dla młodych gdyż:
  •  reprezentuje uniwersalne wartości, z którymi każdy może się identyfikować,
  • pokazuje przywiązanie do  chrześcijańskich zasad wychowania bliskich społeczności lokalnej,
  • wzmacnia poczucie wspólnoty religijnej i kulturowej,
  • przekonuje do rozwijania takich cech, jak dobro, wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka,odwagę, mądrość i niezłomność.
 Działalność i wartości, którymi się kierowała św. Jadwiga Śląska, nie straciły swej mocy mimo upływu czasu. Dlatego zależy nam, aby nasi uczniowie dobrze poznali swoją patronkę i uznali ją za swój autorytet.
 Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia przekazania Sztandaru przez Rodziców dyrektorowi szkoły, a dyrektor powierzył go uczniom mówiąc- „Przekazuję Wam ten Sztandar. Strzeżcie Jego honoru”. Młodzież zapewniła, że otoczą go powszechnym szacunkiem i czcią.
 Później głos zabrali goście: przedstawiciel Kuratorium Dolnośląskiego pan wizytator Paweł Wojtczak, starosta powiatu trzebnickiego pan Robert Adach, o. prowincjał Alan Brzyski oraz wójt Gminy Wisznia Mała pan Jakub Bronowicki.
 Po części oficjalnej wszyscy z  wielkim zainteresowaniem obejrzeli program artystyczny poświęcony patronce szkoły, przygotowany przez uczniów.

 Na zakończenie dyrekcja zaprosiła do zwiedzenia wystawy prac dzieci, wpisania się do kroniki szkolnej oraz na poczęstunek przygotowany przez Rodziców.

             Zapraszamy o obejrzenia zdjęć z tej uroczystości.       galeria zdjęć