SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Wtorek, 18 czerwca 2024 r.
poniedziałek, 16 wrzesień 2013 11:51

Poradnia P-P

Główne cele działalności Poradni, to wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Realizacją zadań zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów posiadających uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, psychoterapii, procesów integracji sensorycznej, socjoterapii, orzecznictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego. Szeroki zakres świadczonych usług jest wynikiem ustawicznego procesu podnoszenia kwalifikacji przez pracowników merytorycznych.

Strona internetowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy.