SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Wtorek, 18 czerwca 2024 r.
Rada Rodziców


 Skład zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

przewodnicząca RR- p. Agnieszka Nowicka-Kikut

zastępca przewodniczącej - p. Monika Kubowicz

skarbnik - p. Beata Mikołajczak- Chorąży

sekretarz - protokolant - p. Anita Łazarska

Składka ustalona przez RR na rok szkolny 2023/24 wynosi 70 zł od rodziny


Składki na Radę Rodziców w Szkole Podstawowej w Krynicznie.

Na podstawie art.54 ust.8 Ustawy o systemie oświaty, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Krynicznie gromadzi fundusze pochodzące ze składek rodziców oraz z innych źródeł.
Zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły: dofinansowanie wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, olimpiad, zawodów sportowych, organizację uroczystości szkolnych i promocję kultury, nagrody dla uczniów, zakup pomocy naukowych, zapomogi.
 

Numer konta bankowego :PKO SA Oddział we Wrocławiu pl. Powstańców Śląskich 9
44 1240 6670 1111 0010 6085 2082

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin RR Kryniczno.pdf)Regulamin RR Kryniczno.pdf569 kB