SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

Wtorek, 18 czerwca 2024 r.
Historia szkoły

c_177_118_16777215_00_images_szkla_stara1.jpgSzkoła Podstawowa w Krynicznie otwarta została  po raz pierwszy po wojnie - 30 października 1946 roku. Szkoła posiadała własny, jednopiętrowy budynek, w którym mieściły się dwie izby lekcyjne oraz mieszkanie dla kierownika szkoły. Do obwodu szkolnego w Krynicznie należały miejscowości: Kryniczno, Rogoż, Malin, Szymanów, Piastów (Psary), Raków Mały i Duży oraz Krzyżanowice. W roku szkolnym 1946/47 były cztery klasy (sześć oddziałów) o łącznej liczbie 112 dzieci, przy czym w Krynicznie były klasy I b, II b, III i IV, a w Piastowie kl. I  a, II a. Dzieci z Piastowa i z Szymanowa do kl. III i IV chodziły do Kryniczna. Pierwszymi nauczycielami byli  Antoni Knapik i Karol Sobański, którzy uczyli w Krynicznie oraz Maria Knapik, która uczyła w Piastowie. Funkcję kierownika szkoły pełnił Antoni Knapik.

Warunki pracy nauczycieli były bardzo trudne. Szkoła rozpoczęła rok szkolny z opóźnieniem. Dzieci były zapisywane w różnych terminach, w miarę napływu ludności na tzw. ziemie odzyskane i prezentowały różny poziom. W maju 1947 r. w Zielone Święta  odbyła się w szkole zabawa z loterią fantową. Dochód z zabawy w wysokości 9000 zł został przeznaczony na organizację biblioteki szkolnej. Zakupiono 64 książki.

1 września 1947 r. z obwodu szkolnego zostały wydzielone Krzyżanowice, Raków Duży i Mały oraz Piastów (Psary). 23 marca 1948 r. kierownictwo szkoły powierzono Marii Jermakowicz. Kierownik Antoni Knapik został przeniesiony do Piastowa (Psar), a wraz z nim odeszli uczniowie z Piastowa i Szymanowa, uczniowie kl. III i IV.

c_177_118_16777215_00_images_szkla_stara2.jpg1 września 1949 r. nauka rozpoczęła się w dwóch budynkach. Szkoła posiadała cztery izby lekcyjne, sześć klas i trzech nauczycieli. Zatrudniono Teresę Lubińską.

17 listopada 1950 r. rozpoczęli pracę w szkole małżeństwo; Izabela i Tadeusz Daniołowie. Kierownictwo szkoły powierzono Tadeuszowi Daniołowi. Szkoła realizowała program siedmiu klas. Opiekunami klas byli: Tadeusz Danioł (kl. I, VI, VII), Izabela Danioł (kl. IV, V) i Karol Sobański(kl. II, III). Szkoła w tym roku została zelektryfikowana, a dzięki uspołecznionej postawie rodziców zradiofonizowana. Rodzice pokryli połowę kosztów radiofonizacji.

W roku szkolnym 1951/52 zatrudniona była nauczycielka Joanna Stępnik, a w roku szkolnym 1952/53 nauczycielki: Anna Gadowicz i Julia Lulka.

W następnym roku szkolnym 1952/1953 zatrudniły się nauczycielki: Maria Rybak (Malcewicz) i Janina Patyk (Podlipska). Anna Gadowicz odchodzi, natomiast Maria Rybak przenosi się do szkoły w Psarach. Na jej miejsce przychodzi Jerzy Piątkowski.

Rok 1956 przyniósł wiele zmian. 6 grudnia 1956 r. ponownie zawitał do szkoły w  Krynicznie Św. Mikołaj, zawieszono krzyże w klasach i przywrócono naukę religii w szkole. W tym roku szkolnym wyremontowano dach w drugim budynku szkolnym, a dzieci i rodzice pomagali w usunięciu gruzów z podwórka szkolnego.

c_177_118_16777215_00_images_szkla_stara3.jpgW roku szkolnym 1961/62 odchodzi Jerzy Piątkowski, a przychodzą dwie nowe nauczycielki Halina Kamola (Forma) i Barbara Galant (Jażdżyk). W następnych latach pracę w szkole podejmują nowi nauczyciele: Alina Sadowska, Bronisława Żurak, Eugeniusz Cegłowski, Zdzisław Kosmala, Eugenia Bilska (Głodek), Tadeusz Wąsik, Anna Fiet (Kędzierska).

W latach siedemdziesiątych byli zatrudnieni: Zofia Kowalczyk, Barbara Kulińska, Teresa Muszkiewicz, Władysława Moszonka, Helena i Henryk Wawrzyniakowie, Alicja Lewowicka-Kozłowska.

W latach osiemdziesiątych zatrudniają się: Barbara Piskorska, Grażyna Rysin, Elżbieta Wojciechowska, Zofia Zawisza, Maria Blacharska, Krystyna Kolenda, Anna Tyska, Krystyna Jagoszewska, Jerzy Klin, Grzegorz i Krystyna Janowscy, Jerzy Jeżewski, Zbigniew Marzec, Bożena Kotapska, Katarzyna Górka, Halina Stugała - Kobryń, Barbara Stępień, Łucja Kołodziejczyk, Krystyna Żyła, Beata Jaromi, Elżbieta Nawojczyk, Jadwiga Mróz.

W latach dziewięćdziesiątych pracę w szkole podejmują: Diana Grycner, Aleksandra Pawełek, Małgorzata Kołdowska, Anna Dziadosz, Anita Młynarczyk (Januszek), Jadwiga Spychała, Barbara Klin, Barbara Lis, Beata Bolanowska, Grażyna Wajdzik, Joanna Rudkowska.

c_177_118_16777215_00_images_szkla_stara4.jpgLegendą szkoły są państwo Izabella i Tadeusz Daniołowie, którzy tu najdłużej pracowali (od 17.11.1950 r. do 31.08.1986 r.). Swój zapał, energię i młodość poświęcili trudnej i odpowiedzialnej pracy z dziećmi. Pracowali w bardzo trudnych warunkach. Wychowali wiele pokoleń, które darzą ich wielkim szacunkiem. Pan Tadusz Danioł kierował pracą szkoły przez 23 lata w latach 1950 – 1973. W roku 1973 został odwołany przez Inspektora Oświaty na polecenie Powiatowego Komitetu PZPR. Sekretarz Komitetu Powiatowego zarzucił mu, jak oświadczył p. Danioł, klerykalizm, który wyrażał się w regularnym uczęszczaniu do kościoła na nabożeństwa. 1 września 1973 r. stanowisko dyrektora objął p. Zdzisław Kosmala, a w następnym roku szkolnym 1974/1975 powołano nowego dyrektora szkoły - p. Eugenię Głodek.

Uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Publiczne w Krynicznie zostały połączone w Zespół Szkół w Krynicznie. Funkcję dyrektora zespołu szkół od 1 września 2004 r. pełni p. Ireneusz Osenkowski.c_177_118_16777215_00_images_szkola_nowa1.jpg

Opracowanie: Barbara Klin