SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Krynicznie

czwartek, 16 listopad 2017 17:32

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W KRYNICZNIE

Rozpoczęcie roku szkolnego                                                     -  4 września

Zebranie z rodzicami                                                                 -  14 września

Posiedzenie Rady Pedagogicznej                                            - 14 września

Dzień Patrona Szkoły   i pasowanie pierwszoklasistów        - 12 października

Zebranie z rodzicami  ( podanie zagrożeń)                            - 23 listopada

Zimowa przerwa świąteczna                                                  - 23-31 grudnia

Wystawienie ocen semestralnych                                         -  12 stycznia

Rada klasyfikacyjna                                                               -   31 stycznia

Semestralne zebranie z rodzicami                                        -  1 lutego

Koniec I semestru                                                                  - 31.01 stycznia

Ferie zimowe                                                                         - 15- 28 stycznia

Rada podsumowująca I semestr                                         - 7 lutego

Wiosenna przerwa świąteczna                                          -  28 marca– 02 kwietnia

Egzaminy ósmoklasisty                                                     - 14,15,16  maja

Zebranie z rodzicami( podanie zagrożeń)                       - 9 maja

Wystawienie ocen końcoworocznych                             - 7 czerwca

Rada klasyfikacyjna                                                        - 12 czerwca

Zakończenie roku szkolnego                                           - 21 czerwca

Rada podsumowująca rok szkolny                                 - 26 czerwca

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

13 października 2023

31 października 2023

2 maja  2024

14-16  maja 2024 - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas  1- 7  (ogólnopolski egzamin ósmoklasisty)

 31 maja 2024